Min bloggliste

lørdag 6. oktober 2012

Blåbærblad.

Liten dråpe på eit blåbærblad, ser du godt etter ser du speilbilde av underteiknande..

fredag 5. oktober 2012

Artigt med perspektiv som kjem brått på, i dette eksempelet såg det ut som at dei siste grøne blada i haust heng i lause lufta.

onsdag 3. oktober 2012

Elvevandring byr på mange moglegheiter, ikkje altid lett å sjå smått nok eller kanskje nær nok men det er ein god øvelse..